Vữa tô chuyên dụng EBLOCK
Thông tin sản phẩm Vữa tô chuyên dụng EBLOCK:
- Công ty: Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên
- Giá bán: 90.000 VNĐ / 1bao VNĐ
- Số lượng có trong kho: 10000
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng:
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Nhà cung cấp : Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên
• Xuất xứ : Việt Nam
• Thành phần : 0
• Nhiệt độ sử dụng cao nhất : 0
• Khối lượng thể tích : 1600 - 1700 kg/m3
• Tính năng : Vữa tô chuyên dụng cho gạch bê tông nhẹ
• Độ lưu động : 180 - 190 mm
• Thời gian bắt đầu đông kết : 260 - 280 phút
• Cường độ chịu nén (28 ngày) : 8 - 12 MPa
• Độ mịn (sót sàng 0.3mm) : 30-40%
• Độ bám dính : >0.5 MPa